EEN VRAAGGESPREK TUSSEN MAYRA RIJKSE EN ROB KOOPS

ROB:

Wat is het hoofdthema van 2019?

MAYRA:
Het hoofdthema is ‘are we fit for the future? Het thema is dit jaar een ‘prikkelende’ vraag. De basisgedachte erachter is dat er positiviteit in de markt heerst en er veel mogelijkheden zijn voor ontwikkelingen. Er zijn echter wel een aantal cruciale vraagstukken die ons bezighouden en die invloed hebben op de sector.

Wij streven er allemaal naar om een toekomstbestendige stad en samenleving te realiseren en dat vraagt vandaag al om fundamentele keuzen te maken zonder het ‘hier en nu’ uit het oog te verliezen. Wat moet de vastgoedsector vandaag en morgen doen om die stad te realiseren en vandaag en morgen toekomstbestendig te zijn én te blijven?

ROB:

Waarom verbinden jullie ieder jaar een
thema aan de beurs?

MAYRA: 
Het actuele verhaal vertellen van de vastgoedsector is een belangrijk onderdeel van PROVADA. Een thema is belangrijk om het verhaal structuur en richting te geven voor standhouder én bezoeker.

Samen met de Raad van Aanbeveling en de Adviseurs van PROVADA hebben we ook dit jaar gesprekken gevoerd over welke thema’s en onderwerpen actueel zijn voor het komende jaar.

ROB:

Welke onderwerpen vallen volgens jou onder
het thema?

MAYRA: 
Er vallen best wel een groot aantal onderwerpen onder. Dat is ook de bedoeling van het hoofdthema – iedereen moet zich er mee kunnen vereenzelvigen.
Maar even overkoepelend en wellicht zelfs voor de hand liggend hoor:

 • Gebiedsontwikkeling
 • Klimaatbestendigheid, circulariteit en duurzaamheid
 • Innovatie, technologie en de veranderingen die dat met zich mee brengt = sociale innovatie
 • Samenwerken en delen met elkaar én andere sectoren

ROB:

Wat valt er dan bijvoorbeeld onder
gebiedsontwikkeling?

MAYRA: 

wij denken dan aan

 • De woningbouwproductie en vooral ook betaalbaarheid
 • Lifestyle - waar hecht men nu veel waarde aan?
  Functiemenging is daar een belangrijk onderdeel van. Het is steeds belangrijker om verschillende functies en doelgroepen te combineren om een gebied te laten slagen;
 • de ómslag van generaties – we zien bijvoorbeeld dat bepaalde woonconcepten die voor de jonge generatie zijn bedacht ook een toenemende aantrekkingskracht hebben op bijvoorbeeld de oudere generatie.
  Dragen deze dingen ook bij aan de inclusieve stad en of regio en sociale cohesie?
  hoe kun je als sector daar concreet handvatten en invulling aan geven – moeten we communities bouwen en wat zijn de vraagstukken van een inclusieve stad?

ROB:

De klimaatveranderingen spelen ook
een belangrijke rol in de actualiteit van
de vastgoedsector?

MAYRA: 
Absoluut en daarom zijn ook onderwerpen als Klimaatadaptatie, Circulariteit, duurzaamheid en gezondheid belangrijk met alle facetten die daar mee gemoeid zijn.

ROB:

Kun je wat meer vertellen over
sociale innovatie?

MAYRA: 

Sociale innovatie onderstreept eigenlijk dat technologische vernieuwing ook een sociale vernieuwing van ons vereist. Dus niet alleen van de bedrijven en de processen daarbinnen maar ook van ons als mens.
Innovaties die bijvoorbeeld gebruik maken van kunstmatige intelligentie, data en mobiliteitsoplossingen bieden ons enorm veel persoonlijke mogelijkheden maar veroorzaakt eigenlijk nog meer vragen in de gevolgen van de toepassingen.

ROB:

Wat bedoel je met ‘Samenwerken door te
delen of delen door te samenwerken’?

MAYRA: 
Veel innovaties ontstaan juist over de grenzen van de eigen sector heen. Kijk maar naar de oplossingen die in onze sector ontstaan in samenwerking met de energie, ict en de mobiliteits sector.
Maar vergeet niet dat het ook belangrijk en interessant is om te bekijken of we ook binnen onze sector coalities kunnen maken die ervoor kunnen zorgen dat we die stappen kunnen maken die toekomstbestendig zijn

ROB:

Wat hoop je dat deze Kick-off Meeting oplevert
voor PROVADA 2019?

MAYRA: 
Ik hoop op concrete verzoeken voor onderwerpen voor de inhoudelijke programmering. Daarnaast hoop ik dat het andersom standhouders inspiratie en ideeën heeft gegeven om ons te benaderen voor interessante inhoudelijke bijeenkomsten.Het inhoudelijke platform ontstaat in samenwerking met de standhouders, zij zijn degene die zorgen voor de kennis component van de beurs. De standhouders zien we o.a. straks op het podium om bezoekers te inspireren, en handvatten te geven.