PROVADA Live

Wonen en de toekomst

Op een oververhitte woningmarkt komen kwetsbare groepen in het gedrang, zoals ouderen en jongeren. Hoe zorgen we voor geschikte woningen, daar waar de overheid zich terugtrekt (denk aan zorgvastgoed, sociale woningen en woningen in het middenhuursegment)? Verschillende partijen op deze nichemarkten deelden hun ervaringen. Wat blijkt: Voor stedelijke vernieuwing en verduurzaming hebben we lef, impact en verantwoordelijkheidsbesef nodig.


Foto: Minister Kajsa Ollongren

Wonen en de
TOEKOMST
Minister Ollongren jaagt woningproductie aan

Een werkelijk uitpuilend Forum op PROVADA hoorde minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) woensdag al vroeg de vastgoedbranche aanjagen. Ze had er zin in, zogezegd: Liefst nog dit jaar moet een fonds voor binnenstedelijke transformaties naar woningen in werking treden. Ze zegde zelf 38 miljoen euro toe en verwachtte substantiële bijdragen van de markt en lagere overheden. “Er is geld, maar het zoekt nog grond.”

Na eerdere golven van stadsvernieuwing en dwingende woningopgaven, staan we nu voor de enorme uitdaging jaarlijks 75 duizend duurzame, toekomstbestendige woningen te bouwen. PROVADA, zo zei Ollongren, is een ideale plek om die boodschap uit te dragen. Immers: iedereen die we nodig hebben, is hier nu.

“We hebben een dip gehad en een achterstand opgelopen. Mensen hebben ander werk gezocht. Maar nu kunnen we weer vol aan de bak.” Wat betekent de overheid hierin: knellende regels oplossen met een rondreizend expertteam, complexe projecten voorfinancieren en op middellange termijn: plancapaciteit vergroten. Van zacht naar hard. “Ik weet dat het kan, ik proef de ambitie hier, maar ben nog niet tevreden over de huidige woningproductie.”

Toespraak: Minister Kajsa Ollongren
Deelnemers: Raimond de Prez/Gemeente Delft, Adri Bom-Lemstra/Provincie Zuid Holland, Peter Boelhouwer/Delft University of Technology, Patrick Joosen/BPD regio Zuid-West en Wouter Schilperoort/Ministerie van BZK


Wijk op Poten!

Meer en passende woningbouw in de steden, dat bepleitte minister Ollongren vandaag op PROVADA. Maar die steden zijn al vol. Een oplossing kan zijn om woningen boven op kantoren te bouwen. Een wijk op poten dus. Kunnen we overal de lucht in?

BNR nieuwsradio
ZORG vastgoed

Zo lang mogelijk willen oudere mensen in hun eigen huis blijven wonen, waar ze zich vaak al vele jaren thuis voelen. Dus op wie richt je je bij zorgwoningen? Ooit waren dat 55-plussers, later 65-plussers, maar straks hebben we het wellicht over 85-plussers. Bij binnenstedelijke projecten voor een jongere doelgroep blijken vaak verrassend veel ouderen geïnteresseerd. Dus is mengen het devies. Niet te veel in hokjes denken.

De overheid richt zich op drie zaken: bestaand vastgoed transformeren, nieuwbouw versnellen en betaalbaarheid bevorderen. We willen weg van het idee dat oudere, licht zorgbehoevende mensen opgesloten zitten in hun huis. Samen staan ze sterk, oordelen de zorgcorporaties die overal in het land uit de grond schieten. De behoeften aan zorg en wonen inventariseren en exploiteren ze gezamenlijk. Inclusief betekent vooral mét elkaar kwaliteit maken.

Deelnemers: Eric Borggreve/Vestia, Peter Boerenfijn/Habion, Marisha Pol/Fijn zorgen B.V., Peter Boelhouwer/ Delft University of Technology, Marinus Dijkman/Stijlvol Ouder

Wat was de mening van het publiek

Donderdag
7 juni

Nederland is nog lang niet uitgebouwd en moet nu bouwen op lastige locaties

Nederland wil tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Maar waar moeten die komen, als we het groen willen sparen?


Frits Palmboom (Palmbout - Urban Landscapes)
Annius Hoornstra (Gemeente Zaanstad)
Desirée Uitzetter (BPD Gebiedsontwikkeling)
Dick van Hal (Bouwinvest)


Nieuwsuur
PROVADA Live
Wonen en de toekomst

BEKIJK DEZE PAGINA IN LANDSCAPE

Meer en passende woningbouw in de steden, dat bepleitte minister Ollongren vandaag op PROVADA. Maar die steden zijn al vol. Een oplossing kan zijn om woningen boven op kantoren te bouwen. Een wijk op poten dus. Kunnen we overal de lucht in?

Wijk op Poten!
BNR nieuwsradio

Nederland is nog lang niet uitgebouwd en moet nu bouwen op lastige locaties

Nederland wil tot 2030 1 miljoen nieuwe woningen bouwen. Maar waar moeten die komen, als we het groen willen sparen?


Frits Palmboom (Palmbout - Urban Landscapes)
Annius Hoornstra (Gemeente Zaanstad)
Desirée Uitzetter (BPD Gebiedsontwikkeling)
Dick van Hal (Bouwinvest)


Donderdag 7 juni
Nieuwsuur